De scheiding en waardering van gemeenschappelijke goederen en schulden.

Wat is de peildatum?

Wanneer er in gemeenschap van goederen gehuwd is of een andere gemeenschap hebt zal die gemeenschap verdeeld moeten worden. Wie krijgt wat? En wat is het waard? Daarvoor moet een datum worden geprikt. Dat wordt de peildatum genoemd.
Deze peildatum is nodig want de goederen en schulden wijzigen bij wijze van spreken per dag. Dan is het nodig om een datum te prikken. Alles wat zich op het moment van de peildatum in de gemeenschap van goederen bevindt, behoort tot de gemeenschap. En moet verdeeld worden. In de praktijk bestaat bij partijen nogal eens onduidelijkheid wat die peildatum is. Dat is toch pas wanneer je bij de rechter bent geweest en de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven bij de burgerlijke stand van de gemeente? Dan ben je toch pas écht gescheiden?

Peildatum na 1 januari 2012

Tot 1 januari 2012 was dat het moment inderdaad de datum waarop de echtscheidingsbeschikking van de rechter werd ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Echter, vanaf deze datum geldt als datum van ontbinding van de gemeenschap van goederen het moment waarop het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank wordt ingediend. Tenzij partijen hierover, voor zover althans mogelijk, afwijkende afspraken hebben gemaakt.
De peildatum is dus verschoven naar het begin van het scheidingstraject. Dat betekent dat op het moment van indiening van het echtscheidingsverzoek de omvang van de gemeenschap van goederen vast staat. Dat moet partijen rust en duidelijkheid geven. Worden er na de indiening van het verzoekschrift door één van de partijen grote schulden gemaakt, dan vallen deze niet meer in de gemeenschap.

De waarde op de peildatum

Als dan vaststaat wat de omvang van de gemeenschap is, betekent dat echter nog niet dat daarmee ook de waarde van de gemeenschappelijke goederen vaststaat. Dat is een belangrijk verschil. Als partijen van mening verschillen over de waarde van één of meer van die gemeenschappelijke goederen kan daar een lange tijd over heen gaan. Met alle mogelijke (financiële) gevolgen van dien. Bovendien kan dat weer nieuwe conflictstof opleveren waar misschien zelfs de rechter aan te pas moet komen.
Beter is dan ook om samen één peildatum af te spreken voor zowel de omvang als de verdeling. Dit heeft als voordeel dat beide partijen weten waar ze aan toe zijn. De risico’s met betrekking tot een waardedaling of –stijging na deze afgesproken peildatum komen alleen voor rekening van de partij die het goed toebedeeld krijgt. Veelal is dat echter ook degene die invloed heeft op het beheer heeft op dat goed en ook als beste de waarde daarvan beïnvloeden. Denk hier bijvoorbeeld aan aandelen in een B.V.

Huwelijkse voorwaarden als alternatief?

Ten slotte nog dit . Zijn partijen het over de peildatum eens, als ook over de wijze van verdeling van hun gemeenschappelijk goederen en van de waarde daarvan, dan kan er dan voor worden gekozen om huwelijkse voorwaarden op te maken. Daarmee wordt de gemeenschap ontbonden, weten partijen waar ze recht op hebben en zo verloopt de echtscheidingsprocedure een stuk soepeler.

Vragen over de peildatum?
Zakenscheiden gelooft in een multidisciplinaire aanpak van een echtscheiding en de daarbij behorende problemen. Daarvoor is de problematiek te complex en te specialistisch geworden. Zakenscheiden is er heilig van overtuigd dat met een gezamenlijke aanpak het snelst de beste oplossing wordt bereikt. Een accountant, jurist, advocaat, notaris fiscalist of taxateur kan prima adviseren. Maar alleen op zijn eigen, per definitie beperkte vakgebied.

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij de onderhandelingen met uw ex-partner en zo nodig – via onze advocaten – ook daarover procederen bij de rechter.

 

Recente berichten

Laat een reactie achter

Contact

Laat een bericht achter dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op

Niet Leesbaar ? Opnieuw captcha txt

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Call Now Button