Controleert u weleens uw inschrijving in het handelsregister? De gevolgen kunnen namelijk niet mals zijn.

Met enige regelmaat constateer ik dat gegevens in het handelsregister van een onderneming niet (langer) juist zijn. Betrokkenen hebben zich dan meestal niet gerealiseerd dat een wijziging ook in het handelsregister had moet worden ingeschreven. Meestal eet het geen brood om het handelsregister alsnog aan te passen, maar het kan ook heel vervelend uitpakken.

Het handelsregister is een basisregistratie waarin alle bedrijven, rechtspersonen en alle andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer ingeschreven staan. Dat geeft (rechts)zekerheid bij het zakendoen. Uit het handelsregister kan namelijk worden afgeleid wie de wederpartij is, wie er mag tekenen en of er misschien sprake is van een faillissement.

Het is dus van groot belang dat er op de juistheid en de volledigheid van het handelsregister mag worden uitgegaan. Betrokkenen zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor hetgeen in het handelsregister is ingeschreven. Dat is onder meer vastgelegd in artikel 25 van de Handelsregisterwet 2007. Dit artikel gaat uit van het beginsel dat derden te goeder trouw bij het sluiten van overeenkomsten op de geregistreerde gegevens moeten kunnen vertrouwen.

Ook in de rechtspraak is dit de strenge lijn. In een vonnis van 28 maart 2017 van de Rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2017:362) werd dat nog maar keer bevestigd.

In deze procedure ging het om het volgende.

Bij vonnis van de rechtbank van 21 februari 2017 zijn zowel een vennootschap onder firma (vof) als haar vennoten in staat van faillissement verklaard. Eén van de vennoten verzet zich tegen deze faillietverklaring omdat zij door een onjuiste opgaaf door de boekhouder van de vof ten onrechte in het handelsregister is ingeschreven. De vennoot stelt dat zij ook niet door het tekenen van een akte de vof is aangegaan.

De rechter deelt haar standpunt niet. De aansprakelijkheid van vennoten tegenover derden is niet afhankelijk van de aanwezigheid van een akte. Deze aansprakelijkheid houdt onder meer verband met de opgaaf in het handelsregister. De rechter:

“Uit de overgelegde uittreksels van het handelsregister blijkt dat [verzoeker] als vennoot is ingeschreven geweest van 1 januari 2013 tot 1 september 2016. [Y] mocht er gelet op de inschrijving in de openbare registers vanuit gaan dat hij in de periode tot 1 september 2016 zaken deed met [medevennoot] en [verzoeker] als vennoten van de vof (…)”

Het verzoek van de vennoot wordt afgewezen. Haar faillietverklaring (in privé) bleef in stand.

Deze uitspraak van de rechtbank past in de lijn van de wet en van eerdere rechtspraak. Al in 1984 heeft de Hoge Raad daarover beslist het (standaard)arrest van 3 februari 1984, Damen/Geho geheten, maar ook bekend als Café ’t Brouwertje (HR 03-02-1984, NJ 1984,386). In februari 1980 ontvangt Groothandel Geho namens Café ’t Brouwertje een bestelling voor een partij glaswerk. Geho levert de bestelling, maar de factuur blijft onbetaald. Geho wil gaan incasseren en raadpleegt het handelsregister. Volgens het handelsregister is de heer Damen eigenaar van Café ’t Brouwertje en daarmee verplicht om de factuur te betalen. Deze inschrijving is echter niet juist meer omdat hij al in oktober 1979 zijn café had verkocht. De heer Damen had echter deze wijziging pas veel later, in augustus 1980, aan het handelsregister doorgegeven.

Volgens de Hoge Raad zou het checken van het handelsregister voor het afsluiten van elke transactie in strijd zijn met de behoeften van een vlot verlopend handelsverkeer. Een partij moet kunnen vertrouwen op de gegevens in het handelsregister, ook in de gevallen dat dit register niet of pas later wordt geraadpleegd. Nu heer Damen ten tijde van de bestelling ingeschreven was als eigenaar van Café ’t Brouwertje moest hij de factuur alsnog gewoon betalen.

Kortom, het is verstandig om de juiste en volledige inschrijving in het handelsregister, zeker bij wijzigingen, te controleren. De wet en de rechtspraak zijn nu eenmaal streng. Bij een onjuiste inschrijving kan dat aansprakelijk betekenen tegenover derden. En zelfs een faillietverklaring. Ook als een onjuiste opgaaf niet door eigen toedoen is veroorzaakt.

Wilt u meer info, neem dan contact op.

Recente berichten

Laat een reactie achter

Contact

Laat een bericht achter dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op

Niet Leesbaar ? Opnieuw captcha txt

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Wordt het moeilijker om door te starten vanuit een faillissement? | FSV Accountants + AdviseursWat kan er nou fout gaan bij een dividenduitkering | FSV Accountants + Adviseurs Call Now Button