Due Diligence FSV Corporate Finance

 

Due Diligence

De Engelse term due diligence betekent letterlijk gepaste zorgvuldigheid. Dat is dan ook wat FSV Corporate Finance doet, het uitvoeren van verschillende soorten onderzoeken. Want wat koop je als je een onderneming koopt, of waarin investeer je als je wilt investeren in een bedrijf ?

Een due diligence-onderzoek richt zich op het vaststellen van de juistheid van de aan de koper of investeerder gepresenteerde informatie en het in beeld brengen van risico’s en kansen van de over te nemen onderneming.

FSV Corporate Finance staat u onder andere bij op de volgende gebieden:
Een financiële due diligence richt zich op het onderzoeken van de betrouwbaarheid van de financiële gegevens alsmede ook de toekomstgerichte informatie. Wij beoordelen de financiële gegevens vanuit verschillende invalshoeken en geven aandacht aan continuïteit, financierbaarheid en investeringsvraagstukken. We kijken naar de jaarverslagen en naar de interne rapportages. Bij bijvoorbeeld fusies onderzoeken we ook de mogelijkheden van de synergie-effecten en kostenbesparingen.

Belasting (Tax) Due Diligence
Een belangrijk onderdeel bij een overname en het daarbij behorende onderzoek is het in beeld brengen van de fiscale mogelijkheden en risico’s. Niet elke onderneming heeft dezelfde fiscale belastingsituatie en uit dien hoofde is van belang dat er naar gekeken wordt. Zeker als de te kopen of te verkopen onderneming uit een fiscale structuur komt en een transactie fiscale gevolgen kan hebben. Onderdelen die wij bij een Tax Due Dilligence onderzoeken zijn:

 • Omzetbelasting (bijvoorbeeld ICL transacties, belaste en onbelaste prestaties, internationaal)
 • Loonbelasting (onkostenvergoedingen, werkkostenregeling, internationale medewerkers, inhuur etc.)
 • Vennootschapsbelasting (verliescompensatie, fiscale eenheden, deelnemingsvrijstellingen, verschuivingen binnen de structuur, transferpricing)
 • Andere belastingen die van belang kunnen zijn (overdrachtsbelasting, kansspelbelasting etc.)

Juridische (Legal) Due Diligence
Bij een juridische Due Diligence worden eventuele juridische risico’s en belangrijke feiten verzameld welke van belang zijn voor koper en/of verkoper. Er wordt niet alleen gekeken naar de onderneming zelf maar ook naar de toekomstige structuur. Door koop of fusie kunnen namelijk de feiten en omstandigheden wijzigen wat grote gevolgen kan hebben. Een aantal zaken die bij een juridische Due Diligence aan bod komen zijn:

 • Onderneming en statuten
 • Overeenkomsten (duur overeenkomsten) en bijzondere bepalingen zoals bijvoorbeeld change of ownership)
 • Financieringsovereenkomsten
 • Geschillen en claims
 • Garantiebepalingen
 • Intellectuele eigendom (logo’s merknamen, licenties etc.)
 • CAO en arbeidscontracten
 • Vergunningen
 • Eigendom activa ondernemingen

Internationale Due Diligence
Door ons internationale NEXIA netwerk beschikken wij over de mogelijkheden om wereldwijd professionals in te schakelen om u te begeleiden bij de Due Diligence onderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld al spelen als u een Nederlandse onderneming overneemt met buitenlandse vestigingen.

Contact

Laat een bericht achter dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op

Niet Leesbaar ? Opnieuw captcha txt

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Call Now Button