Wat kan er nou fout gaan bij een dividenduitkering?

Een dividenduitkering is aan strenge regels onderhevig. Zo mag de AV een besluit tot uitkering van dividend slechts nemen voor zover het eigen vermogen van de B.V. groter is dan de wettelijke of [...]

Controleert u weleens uw inschrijving in het handelsregister? De gevolgen kunnen namelijk niet mals zijn.

Met enige regelmaat constateer ik dat gegevens in het handelsregister van een onderneming niet (langer) juist zijn. Betrokkenen hebben zich dan meestal niet gerealiseerd dat een wijziging ook in [...]